پیام ویژه
نماینده مجلس مطرح کرد
200 هزار رزمنده با حقوق ماهانه 900هزار تومان و بیکار
یکشنبه 3 اسفند 1399 - 12:23:01 AM
پیام ویژه - امیرآبادی فراهانی گفت: معسر کسی است سابقه جبهه دارد ولی بیکار است، این باعث شرمندگی است. این افراد هم‌اکنون ماهانه 900 هزار تومان می‌گیرند و ما تلاش داریم به ماهانه2 میلیون و 200 تومان ارتقا دهیم.

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/583252/200-هزار-رزمنده-با-حقوق-ماهانه-900هزار-تومان-و-بیکار
بستن   چاپ