پیام ویژه
اعلام اتهامات عضو شورای شهر از سوی دادستانی قزوین
دوشنبه 25 اسفند 1399 - 9:58:21 PM
پیام ویژه - بنا بر اعلام روابط عمومی دادستانی مرکز استان قزوین، یکی از اعضای شورای شهر به اتهام مشارکت در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان، مشارکت در تصرف غیر قانونی حریم و بستر کانال آبرسانی موضوع شکایت شرکت آب منطقه‌ای، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از موقعیت شغلی، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تحت تعقیب قرار گرفته است. 
بر اساس این خبر این عضو شورای شهر روز گذشته یکشنبه 24 اسفند با حضور در شعبه بازپرسی، پس از تفهیم اتهام و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت شده و دوشنبه 25 اسفند نیز با سپردن وثیقه آزاد شد. 
روابط عمومی دادستانی اعلام کرد، در خاتمه انتظار می‌رود مردم شریف استان و خصوصا اصحاب رسانه، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قراردارد، از هرگونه پیش داوری و فضاسازی در این رابطه، اجتناب نموده تا پرونده مطابق قانون روند رسیدگی را طی کند.
انتهای پیام

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/609320/اعلام-اتهامات-عضو-شورای-شهر-از-سوی-دادستانی-قزوین
بستن   چاپ