پیام ویژه
کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟
يکشنبه 12 ارديبهشت 1400 - 02:48:56
پیام ویژه - به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:
- آمریکا
جمعیت: 332 میلیون و 996 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 22 تریلیون 107 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 132.19 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 99.34 درصد
- چین
جمعیت: یک میلیارد و 441 میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 14 تریلیون و 879 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 12.89 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 54.11 درصد
- ژاپن
جمعیت: 126 میلیون و 404 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و 417 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 79.43 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 272.40 درصد
- آلمان
جمعیت: 84 میلیون و 40 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و 778 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 171.45 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 85.42 درصد
- انگلیس
جمعیت: 68 میلیون و 48 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون 269 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 317.23 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 110.64 درصد
- فرانسه
جمعیت: 65 میلیون و 314 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و 696 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 253.12 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 118.08 درصد
- کانادا
جمعیت: 37 میلیون و 860 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و 696 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 136.43 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 111.29 درصد
- بلژیک
جمعیت: 11 میلیون و 614 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 505 میلیارد و 748 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 303.23 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 134.18 درصد
- هلند
جمعیت: 17 میلیون و 147 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 824 میلیارد و 721 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 591.17 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 81.13 درصد
- سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و 678 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 670 میلیارد و 200 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 297.93 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 52.61 درصد
انتهای پیام

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/652122/کشورهای-جهان-چه-قدر-بدهی-دارند؟
بستن   چاپ