پیام ویژه
بخش هایی از نشست خبری شهردار
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 - 10:59:56
پیام ویژه - بخش هایی از دومین نشست شهردار تهران را با حضور معاون برنامه ریزی شهردار ببینید.این نشست روز بیست و هفتم اردیبهشت با حضور معاون برنامه ریزی شهردار برگزار شد.

دریافت 22 MB

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/664635/بخش-هایی-از-نشست-خبری-شهردار
بستن   چاپ