پیام ویژه
رویای تورم پایدار تک رقمی در ایران!
شنبه 1 خرداد 1400 - 09:07:17
پیام ویژه - خراسان /شعار «تورم تک رقمی» در کشور ما زمانی مطرح شد که کشورهای محدودی تورم تک رقمی داشتند. اما امروزه از هر سه کشور دنیا، دو کشور «فناوری تورم زیر 3 درصد» دارند و تورم در ایران همچنان می تازد. طبق آمارهای مراجع بین المللی، در سال 2019، و در بین کشورهای منطقه آسیای غربی 14 کشور تورم زیر 3 درصد داشته اند. در حالی که این رقم در ایران حدود 41 درصد بوده است! رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و به خصوص اتکای درآمدهای ارزی نفت برای پوشش کسری بودجه، از دلایل تورم های بالا در ایران به شمار می‌روند. برای رفع این معضل و کاهش پایدار تورم، عادلانه سازی یارانه انرژی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و ارتقای تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی و اختصاص بخشی از خلق نقدینگی جدید به ابرپروژه هایی که بازار قادر به تامین مالی آن ها نیست، ضروری است.
(منبع: بسته نجات اقتصاد ایران؛ اتاق بازرگانی تهران) 

پیام ویژه


http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/666528/رویای-تورم-پایدار-تک-رقمی-در-ایران!
بستن   چاپ