پیام ویژه
عرضه 326 میلیون دلار در سامانه نیما
شنبه 1 خرداد 1400 - 21:36:36
پیام ویژه - ایلنا / سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود 326 میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
از عرضه های مذکور حدود 84 میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات 204,401 ریال بوده است.
این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/667540/عرضه-326-میلیون-دلار-در-سامانه-نیما
بستن   چاپ