پیام ویژه
تور عکاسی پروژه های منطقه 9
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 10:03:19
پیام ویژه - تور عکاسی پروژه های منطقه ٩ با همکاری آژانس عکس تهران و روابط عمومی شهرداری منطقه ٩ صبح یکشنبه ٢ خرداد ١٤٠٠ با حضور جمعه از عکاسان رسانه در این منطقه برگزار شد.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1rh

پیام ویژه

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

پیام ویژه

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

پیام ویژه

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

پیام ویژه

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/668649/تور-عکاسی-پروژه-های-منطقه-9
بستن   چاپ