پیام ویژه
مقام توزیع برق کشور: برق حوزه‌ های امتحانی قطع نمی‌ شود
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 18:22:15
پیام ویژه - مهر / مدیر کل نظارت بر توزیع برق کشور گفت: طبق دستور وزیر نیرو و هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برق حوزه‌های امتحانی قطع نمی‌شود.
صادق خمامی، مدیر کل نظارت بر توزیع برق کشور به تمام مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق کشور دستور داده تا از خاموشی حوزه‌های امتحانی پایه‌های نهم و دوازدهم جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: عطف به نامه وزیر آموزش و پرورش در اول خرداد ماه سال جاری و با دستور وزیر نیرو در خصوص پایداری برق مراکز آزمون و حوزه‌های امتحانات نهایی پایه‌های دوازدهم و نهم جهت هماهنگی کامل با ادارات آموزش و پرورش منطقه‌ی تحت مسئولیت از اعمال خاموشی مدیریت بار در ساعات برگزاری امتحانات اکیداً خودداری شود.
همچنین در این نامه تاریخ برگزاری امتحانات از 27 اردیبهشت لغایت 24 خرداد ماه قید شده که پایه دوازدهم از 7 و 30 دقیقه صبح تا 10 صبح و پایه نهم در دو نوبت صبح از ساعت 9 و 30 دقیقه تا 12 ظهر و در نوبت بعد از ظهر از ساعت 14 تا 16 عصر قید شده است.

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/668773/مقام-توزیع-برق-کشور--برق-حوزه‌-های-امتحانی-قطع-نمی‌-شود
بستن   چاپ