پیام ویژه
پرداخت 69 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال 99
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 18:25:40
پیام ویژه - فارس /براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در سال گذشته مجموعا 92 هزار و 100 میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت کرده است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در سال گذشته مجموعا 92 هزار و 100 میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت کرده است.

پیام ویژه

69 هزار و 300 میلیارد تومان از این اعتبارات از محل منابع عمومی بودجه و 22 هزار و 800 میلیارد تومان از این اعتبارات از محل سایر درآمدها از قبیل کرونا و اشتغال (صندوق توسعه ملی)، هدفمندی، درآمد اختصاصی و ...پرداخت شده است.
براساس این گزارش، این اولین بار است که سازمان برنامه و بودجه به جای اعلام میزان پرداخت بودجه عمرانی از محل منابع عمومی بودجه، اعتبارات پرداختی از محل کلیه منابع (منابع عمومی بودجه و سایر منابع فرابودجه ای) را اعلام می کند. 

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/668789/پرداخت-69-هزار-میلیارد-تومان-بودجه-عمرانی-در-سال-99
بستن   چاپ