پیام ویژه
350 میلیارد تومان حمایت از تئاتری ها
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 15:46:40
پیام ویژه - به گزارش ایسنا، درمتن اصلاحیه روابط عمومی خانه تئاتر آمده است، پیرو خبر ارائه شده در تاریخ سوم خرداد، مربوط به تخصیص بودجه حمایتی به هنرمندان، اعلام می‌شود رقم 350 میلیون تومان اشتباه تایپی بوده و رقم صحیح 350 میلیارد تومان است.
این اشتباه تایپی در خبر اول ارسال شده بوده و مربوط به درج خبر در سایت شما نیست. 
ایسنا با انتشار این رقم درست این بودجه، رقم قبلی را تصحیح می کند.
انتهای پیام

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/668865/350-میلیارد-تومان-حمایت-از-تئاتری-ها
بستن   چاپ